================================================== -->

เล่น สล็อต xo

ประยุทธ์ลั่น ไม่มีใบสั่ง ให้ขยายเวลากฎหมายลูกว่าด้วย สส บิ๊กฉัตร ยังเชื่อเดินตามโรดแมป กมธสนชแจงยิบแก้ไขสาระ 22 มาตรา ทวีศักดิ์ เผยใจจริงอยากยืดไปถึง 180 วัน ชี้ต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้หากนับ 150 วันหย่อนบัตรไม่ได้เสียหาย ยิ่งกว่าถอยหลังเข้าคลองให้จัดมหรสพหาเสียง-ชักชวนคนไปลงคะแนนได้ ส่วนผู้นอนหลับทับสิทธิ์ซวยหนักเจอสารพัดเรื่อง มาร์ค เผยรู้ล่วงหน้ามา 2 สัปดาห์แล้วว่าจะใช้ช่องนี้ ซัดหาก คสชจริงใจแค่ปลดล็อกก็จบ นปช สบช่องอัดคู่แค้นออกอาการไบโพลาร์ ไม่มีใบสั่ง พลอประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) โบกมือก่อนกล่าวตอบชี้แจงสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 22 มกราคม ที่อิมแพค เมืองทองธานี กรณีคณะกรรมาธิการ (กมธ) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส) ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช) ในการแก้ไขมาตรา 2 กำหนดให้ร่างกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ 90 วันภายหลังจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาพลอฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกฯ กล่าวเรื่องนี้เช่นกันว่า ไม่ทราบจริงๆ เห็นนายกฯ บอกเป็นเรื่องของ สนชไม่ใช่หรือ และไม่มีใบสั่งหรอก เป็นเรื่องของ สนชเอง ไม่เกี่ยวกับนายกฯ ซึ่งนายกฯ พูดแล้วว่าท่านไม่เกี่ยว นายกฯ ยืนยันทุกครั้งว่าท่านทำตามโรดแมป ซึ่งเวลานี้รัฐบาลตั้งใจทำงานทุกคน นายกฯ สั่งงานทุกวัน รัฐมนตรีทุกคนทำงานกันทุกวัน มุ่งหวังให้ประเทศไปสู่จุดที่ดีที่สุดเมื่อถามรู้สึกหรือไม่ว่าขณะนี้กองหนุนน้อยลง พลอฉัตรชัยกล่าวว่าไม่น้อย เรื่องนี้ไปตีความกันได้หลายอย่าง เวลา พลอประยุทธ์ลงพื้นที่พบประชาชนตามต่างจังหวัด นายกฯ มีกำลังใจดี และประชาชนตามภูมิภาคก็ตอบรับนายกฯ เป็นอย่างดี ส่วนนักการเมืองจะตอบรับหรือไม่นั้นไม่ทราบ ไม่เคยคุยกับนักการเมืองด้านนายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน โฆษก กมธวิสามัญพิจารณาร่าง พรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สสแถลงภาพรวมร่างกฎหมายว่า จะนำเข้าที่ประชุม สนชเพื่อพิจารณาวาระสองและสาม ในวันที่ 25 มคนี้ โดย กมธแก้ไข 30 มาตราจาก 178 มาตรา รวมถึงคำปรารภ โดยเป็นการแก้ไขเนื้อหาสาระ 22 มาตรา ส่วนที่เหลือเพียงปรับถ้อยคำ การปรับแก้ไขมีมาตราที่สำคัญๆ อาทิ มาตรา 35 ว่าด้วยการจำกัดสิทธิ์เลือกตั้ง หากไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดย กมธได้เพิ่มอีก 3 ข้อ ได้แก่ 1หากไม่ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งจะถูกจำกัดสิทธิ์สมัครรับราชการ พนักงาน ลูกจ้างของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 2ถูกจำกัดสิทธิ์เป็นข้าราชการการเมือง และ 3ถูกตัดสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้ การนับระยะเวลาจำกัดสิทธิ์ กมธกำหนดสูงสุด 2 ปี นายทวีศักดิ์กล่าวนายทวีศักดิ์แถลงรายละเอียดต่อว่า ระยะเวลาถ้าไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งที่ 1 จำกัด 2 ปี ถ้าไม่ไปเลือกตั้งครั้งที่ 2 จำกัดสิทธิ์อีก 2 ปี รวมเป็น 4 ปี แต่ กมธแก้ไขกำหนดให้เบ็ดเสร็จ 2 ปี อาทิ ผ่านไป 8 เดือน เหลืออีก 4 เดือน ครั้งต่อไปไม่ไปใช้อีกให้ยกเลิก 4 เดือน และนับใหม่แทน คือ 2 ปี นอกจากนี้ตามกฎหมาย สสเดิมกำหนดว่า หากผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจะถูกจำกัดสิทธิ์ แต่หากไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งใดสิทธิ์นั้นจะกลับมา แต่ต่อไปนี้จะแยกกันคือ ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือก สส จะล้างสิทธิ์ต้องไปเลือกตั้ง สสเท่านั้น จะไปใช้เลือกตั้งอย่างอื่นไม่ได้จัดมหรสพ-ชักชวนคนได้ นายทวีศักดิ์กล่าวอีกว่า ยังมีการแก้ไขมาตรา 72 การหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ กมธแก้ไขเป็นการหาเสียงด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ให้ยุติในเวลา 1800 นของวันก่อนวันเลือกตั้ง 1 วันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง คือยุติไปพร้อมกับวิธีการเลือกตั้งอื่นๆ รวมทั้งมาตรา 75 ว่าด้วยเรื่องข้อห้ามในการหาเสียง กมธตัด (5) ห้ามจัดมหรสพ งานรื่นเริงต่างๆ ออก ซึ่งหมายความว่าต่อไปนี้การหาเสียงสามารถใช้งานมหรสพได้ เนื่องจากมีการกำหนดจำนวนเงินที่ใช้ในการเลือกตั้งอยู่แล้ว รวมทั้งได้ตัดวรรคท้ายของมาตรา 75 ที่ระบุว่า การชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็น สสมิให้ถือว่าเป็นการใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง ออกด้วย เนื่องจาก กมธกลัวจะไม่ส่งเสริมบรรยากาศการเลือกตั้งเมื่อถามถึงเหตุผลที่ กมธปรับแก้ไขมาตรา 2 ยืดเวลาบังคับใช้กฎหมายออกไป 90 วันภายหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา นายทวีศักดิ์ชี้แจงว่า ระหว่างการพิจารณาของ กมธ มีคำสั่งหัวหน้า คสชที่ 53/2560 ออกมา ซึ่งมีเงื่อนเวลาชัดเจนให้พรรคการเมืองที่จะเกิดใหม่เริ่มต้นได้วันที่ 1 มีคและพรรคการเมืองที่มีอยู่เดิมเริ่มต้นวันที่ 1 เมย ประกอบกับยังมีคำสั่ง คสชเดิมอีก 2 คำสั่ง คือ ห้ามพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมพรรคการเมือง และห้ามชุมนุมเกิน 5 คน หาก กมธกำหนดให้ร่างกฎหมายมีผลบังคับใช้ภายหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาทันที หรือเริ่มนับ 150 วัน ขณะที่ยังไม่ยกเลิกคำสั่ง คสชจะเป็นผลเสียต่อพรรคการเมือง เช่นผ่านไป 2 เดือน คสชยังไม่ให้ประชุมพรรค พรรคการเมืองจะเหลือเวลา 90 วัน คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งให้สังกัดพรรคการเมือง 90 วันก็จะมีปัญหาจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ทัน ยังไม่นับเวลาการทำไพรมารีโหวต กมธจึงเห็นว่าต้องมีระยะเวลาช่วงหนึ่งเพื่อดำเนินการตามข้อ 8 ของคำสั่งหัวหน้า คสชที่ 53/2560 ซึ่งกำหนดว่าเมื่อร่างกฎหมายดังกล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้คณะรัฐมนตรีทำความเห็นเสนอ คสชว่ามีกฎหมาย ประกาศ คำสั่งฉบับใดที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินการพรรคการเมือง ให้ร่วมกันกำหนดแผนขั้นตอนต่างๆ เพื่อนำสู่การเลือกตั้ง โดยให้หารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต) คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ) ประธาน สนชและอาจเชิญผู้แทนพรรคการเมืองเข้าร่วมด้วย กล่าวสรุปคือไม่อยากให้นับเวลาการเตรียมความพร้อมของพรรคการเมืองรวมกับเวลา 150 วัน หากนับหนึ่งจะมีปัญหาทันที นายทวีศักดิ์แจงถามต่อว่าจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเวลา 90 วันตามที่ กมธขยายจะเพียงพอ เพราะไม่สามารถคาดการณ์ว่า คสชจะปลดล็อกคำสั่งที่ 57/2557 ได้เมื่อไหร่ นายทวีศักดิ์ตอบว่า คาดการณ์ไม่ได้และฝากไปถาม คสชด้วย ส่วนคำถามที่ว่าทำไม กมธไม่พยายามบอกให้ คสชปลดล็อกคำสั่ง แทนที่จะไปยุ่งโรดแมปการเลือกตั้งนั้น ขอให้ไปถามประธาน สนชเมื่อถามอีกว่าดูเหมือน กมธจะคิดแทนพรรคการเมืองว่าจะทำไม่ได้ตามเงื่อนไขเวลาเดิม นายทวีศักดิ์กล่าวว่า ไม่เคยพูดว่าพรรคการเมืองจะทำไม่ได้ เพราะเชื่อว่าทำได้ทำทัน เนื่องจากเป็นผู้เล่นในกฎหมายดังกล่าว ถ้าตอบว่าทำไม่ได้ถือว่าพรรคการเมืองเสียรังวัด แต่ขณะนี้ประเด็นคือกติกาไม่ได้เปิดให้พรรคการเมืองทำ ถามว่าจะเสี่ยงเอา 150 วันทันทีเลยหรือไม่ หากกติกาไปเปิดหลัง 150 วันไปแล้ว พรรคการเมืองจะทำไม่ทัน ส่งผู้สมัครไม่ได้ ก็มีเวลาที่ กมธขยาย 90 วันเผื่อเหลือเผื่อขาดถามอีกว่าการขยายระยะเวลาทำให้กระทบโรดแมปเลือกตั้ง ถือเป็นการทำผิดสัญญาที่เคยประกาศจะมีเลือกตั้งเดือน พยหรือไม่ นายทวีศักดิ์กล่าวว่า ไม่สามารถตอบเรื่องสถานการณ์การเมืองได้ เพราะเกินหน้าที่ของ กมธ นอกจากนี้ยังตอบแทนใครทั้งหมดไม่ได้ว่าได้รับไฟเขียวจาก คสชหรือไม่ แต่เท่าที่รับรู้ตอบได้ว่าไม่มีเมื่อถามอีกว่าก่อนหน้านี้นายกฯ ได้ประกาศต่อนานาชาติแล้วว่าจะเลือกตั้งในปีนี้ การแก้ไขกฎหมายจะมีผลต่อความน่าเชื่อถือของประเทศหรือไม่ นายทวีศักดิ์กล่าวว่า คิดว่าความน่าเชื่อถือของประเทศอยู่กับหลายฝ่าย ไม่ได้อยู่กับคนใดคนหนึ่ง ก็ไปช่วยถามท่านนายกฯ ด้วย กมธเป็นเพียงผู้กลั่นกรอง แต่คำตอบสุดท้ายอยู่ที่การประชุม สนชในวันที่ 25 มคนี้ ขอให้ทุกคนติดตาม นายทวีศักดิ์ระบุแบไต๋อยากขยาย 180 วันนายทวีศักดิ์ยังกล่าวถึงข้อเสนอของตัวเองที่เสนอแปรญัตติมาตรา 2 ให้ขยายเวลาเป็น 120 วัน หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งแตกต่างจาก กมธเสียงข้างมากที่กำหนดไว้เพียง 90 วันว่า มีกฎหมายหลายฉบับที่ สนชออกไปและสุดท้ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถปฏิบัติตามได้ เนื่องจากเวลาไม่เพียงพอ จึงต้องไปขอให้ คสชมีคำสั่งขยายเวลา ซึ่งร่างกฎหมายนี้ก็เช่นกัน หากคิดขยายเวลาก็ควรให้พอเพียงให้พรรคการเมืองต่างๆ เตรียมตัวได้ทัน ซึ่งเห็นว่าเวลา 120 วันก็น่าจะพอเพียง และไม่ต้องให้ คสชใช้อำนาจแก้ปัญหาอีก ความจริงน่าจะขยายเวลาไปถึง 6 เดือน หรือ 180 วัน แต่ยังไม่มีใครเสนอ จึงเอาเพียงแค่ 120 วัน และในการประชุมวาระ 2 และ 3 วันที่ 25 มค ผมจะอภิปรายความจำเป็นว่าทำไมต้องขยายเวลาออกไป 120 วัน ส่วนสุดท้ายจะใช้ระยะเวลาเท่าใดก็ขึ้นอยู่กับที่ประชุม สนช นายทวีศักดิ์กล่าวนายธานี อ่อนละเอียด กมธที่เสนอแปรญัตติขยายเวลาเป็น 120 วัน กล่าวว่า เดิมตั้งใจจะขยายเวลาไปถึง 150 วัน แต่เห็นว่านายทวีศักดิ์เสนอ 120 วันก็เอาด้วย ส่วนเหตุผลทำไมจึงเสนอเวลาไปมากกว่า 90 วัน ขอชี้แจงผ่านการอภิปรายในวาระ 2 และ 3 ในวันที่ 25 มค เนื่องจาก กมธได้ตกลงกันว่าไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแถลงข่าวให้ข้อมูล เพราะเกรงว่าจะเกิดความสับสนด้าน พตอจรุงวิทย์ ภุมมา รักษาการเลขาธิการ กกตกล่าวถึงกรณี กมธวิสามัญพิจารณาร่าง พรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย สสมีมติแก้ไขให้จัดมหรสพในการหาเสียงเลือกตั้งได้ว่า เข้าใจว่า กมธเสียงข้างมากต้องการให้การเลือกตั้งเหมือนเป็นมหกรรม เป็นเทศกาลที่ทุกคนให้ความสนใจ แต่การให้จัดมหรสพสวนทางกับแนวทางการปฏิรูปการเมืองที่ต้องการป้องกันธุรกิจการเมือง และทุนพรรคการเมือง ดังนั้นในการยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่ผ่านมาจึงมีประเด็นว่าทำอย่างไรที่จะลดต้นทุนในการเลือกตั้ง จนนำมาสู่การกำหนดให้ กกตเป็นผู้จัดสถานที่ติดประกาศการหาเสียง ขนาดของป้าย และการจัดสรรเวลาออกอากาศ ซึ่ง กกตก็ได้เตรียมออกระเบียบประกาศต่างๆ รองรับไว้ทั้งหมดแล้ว แต่ กมธเสียงข้างมากกลับจะให้ผู้สมัครสามารถจัดมหรสพหาเสียงได้ ซึ่งสวนทางกับแนวความคิดการปฏิรูปที่มีมากลายเป็นผู้สมัครที่มีเงินได้เปรียบ อยากให้ที่ประชุม สนชในวันที่ 25 มคนี้พิจารณาทบทวนประเด็นดังกล่าวให้รอบคอบ การให้จัดมหรสพหาเสียงได้จะทำให้การปฏิรูปการเมืองมีปัญหา กลายเป็นว่าไม่มีการปฏิรูป นักการเมืองและพรรคการเมืองตกอยู่ภายใต้ระบบทุน และสุดท้ายทุนก็เข้าครอบงำเหมือนที่ผ่านมา พตอจรุงวิทย์กล่าวและว่า หากที่ประชุม สนชมีมติตามที่ กมธเสียงข้างมากเสนอ ก่อนตราเป็นกฎหมายต้องส่งมาขอความเห็น กกตกับ กรธ ซึ่งสำนักงาน กกตกำลังพิจารณาดูว่ามีช่องทางจะมีความเห็นแย้ง ว่าไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญได้หรือไม่ และจะเสนอต่อที่ประชุม กกตพิจารณาต่อไปมาร์คปูดรู้ล่วงหน้านานแล้ว ส่วนความเห็นของซีกนักการเมือง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป) กล่าวถึงการขยายเวลาบังคับใช้กฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้ง สสไป 90 วันว่า ทราบเรื่องนี้มาล่วงหน้า 2 สัปดาห์แล้ว เพราะมีคนมากระซิบบอกว่าเขาอยากเลื่อนเลือกตั้งโดยวิธีดังกล่าว จึงบอกคนที่มากระซิบข่าวนี้ว่าเป็นไปไม่ได้ เพราะตามรัฐธรรมนูญบังคับใช้ให้มีผลใน 150 วัน แต่พอมาเปิดรัฐธรรมนูญดูในภายหลังก็พบความจริงว่า มีการระบุว่าให้นับจากวันบังคับใช้ ไม่ได้นับจากวันประกาศราชกิจจานุเบกษา จึงเชื่อคนที่มากระซิบบอกข่าวว่าเรื่องนี้คงจริง แต่ไม่กล้าจะพูดอะไรก่อน เพียงแต่เข้าใจว่าฝ่ายที่อยากเลื่อนการเลือกตั้งออกไปคงจะหาช่องทาง แล้วเขาก็พบช่องทางนี้ ถ้ามีคนถามว่าผมรู้ล่วงหน้ามา 2 สัปดาห์แล้วทำไมไม่พูด ก็เพราะไม่มีใครมาถาม ซึ่งผมจะไปพูดก่อนก็ไม่ได้ เดี๋ยวเป็นการกล่าวหาการทำงานของเขา ทั้งที่ยังไม่มีมูล แต่ผมยืนยันว่ามีพยานที่ฟังอยู่ด้วย และก็ไม่ทราบว่า กมธทราบมานานแค่ไหนว่ามีช่องทางนี้เพื่อเลื่อนเลือกตั้ง เพราะที่ผ่านมาหากมีการพูดถึงการเลื่อนเลือกตั้งก็จะมองว่าอาจคว่ำกฎหมายหรือไม่ ไม่เคยมีใครพูดถึงช่องทางนี้ แต่พอมีคนมากระซิบข่าวบอกผม แล้วผมมาดูรัฐธรรมนูญก็พบว่ามีช่องทางนี้อยู่จริงๆ โดยขั้นตอนนี้ไม่น่าจะเป็นขั้นตอนปกติในการพิจารณากฎหมาย ซึ่งพอมีข่าวเรื่องนี้มาก็มีคนออกมาปฏิเสธ แต่สุดท้ายก็เป็นไปตามข่าวที่ออกมา จึงมีขั้นตอนที่ผิดปกติไม่เป็นธรรมชาติอยู่หลายอย่าง นายอภิสิทธิ์กล่าวนายอภิสิทธิ์กล่าวอีกว่า ส่วนเหตุผลที่ กมธให้มาจะเห็นได้ว่าไม่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วย สส แต่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองในเรื่องของการไม่ปลดล็อกมากกว่า ที่จะมาอ้างเรื่องการทำไพรมารีโหวตทันหรือไม่ทัน ถ้าห่วงพรรคการเมืองว่าจะทำไม่ทันจริงๆ ก็รีบปลดล็อกตั้งแต่ตอนนี้ ปัญหาขณะนี้ก็เพราะว่า คสชตัดสินใจยังไม่ปลดล็อก ดังนั้นทั้งหมดจึงไม่เกี่ยวกับกฎหมายลูกทั้ง 2 ฉบับ แต่มันพัวพันอยู่กับการไม่ปลดล็อก ทั้งหมดเป็นเรื่องการตัดสินใจของ คสช ถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าที่ของ สนช แต่สำหรับ คสชหากประสงค์อย่างใดก็สามารถแก้ไขและทำได้เมื่อถามว่าการยืดเวลาออกไปอย่างน้อย 90 วันใครได้ประโยชน์ นายอภิสิทธิ์ตอบว่า เสียงร้องว่ามีปัญหามาจากผู้ที่จะตั้งพรรคการเมืองใหม่ ส่วนตัว คสชและ สนชก็อยู่นานขึ้น ซึ่งเป็นไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งการอยู่นานขึ้นจะดีขึ้นหรือเลวลงนั้นก็ขึ้นอยู่กับการบริหารงาน ส่วนที่มองว่าขณะนี้มีฝ่ายที่อาจทำให้การเมืองยังไม่สงบ คสชจึงไม่ยอมปลดล็อก แต่ คสชก็ไม่เคยพูดออกมาให้ชัดว่าเป็นคนกลุ่มไหนอย่างไร ซึ่งเท่าที่มองนั้นไม่เห็นว่าการยืดเวลาออกไปจะเกิดประโยชน์หรือแก้ปัญหานี้ได้เลย ในทางตรงข้ามการเลื่อนออกไปแบบไม่มีความชัดเจนกลับกลายเป็นว่าจะเป็นการสร้างเงื่อนไขให้ขัดแย้งวุ่นวาย ถ้าการเลื่อนเลือกตั้งครั้งนี้นำไปสู่ผลประโยชน์ส่วนตัวทางการเมืองจะอันตรายมาก เพราะเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เราพยายามขจัดออกไปโดยการปฏิรูป ดังนั้นถ้าไม่มีการให้ชี้แจงเหตุผลที่ชัดเจนว่า การเลื่อนเลือกตั้งจะมีผลประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างไรบ้าง ก็จะมีคำถามจากสังคมอีกเป็นร้อยคำถาม นายอภิสิทธิ์กล่าวส่วนที่ กมธแก้ไขให้มีการใช้มหรสพหาเสียงได้นั้น นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า แปลกใจว่าทำไมถึงกลับมาแนวทางนี้อีก ทั้งที่อยากให้ประชาชนทราบแนวคิดและนโยบายหาเสียงการเลือกตั้งอย่างสุจริตเที่ยงธรรม ทั้งนี้การใช้มหรสพมีการห้ามมานานแล้ว เนื่องจากมีการจูงใจอาจกลายเป็นช่องทางซื้อเสียงอีกรูปแบบหนึ่ง การทำแบบนี้จะเกิดปัญหาตามมาอีกเยอะ โดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายที่ยุ่งยากในการตีมูลค่าพอสมควร ซึ่งเรื่องนี้ไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอน เพราะเชื่อว่าเรามีหลายแนวทางที่จะกระตุ้นให้คนสนใจในการเลือกตั้งมากกว่าการใช้มหรสพ นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย (พท) กล่าวว่า จะเลื่อนไปอีกกี่ปีกี่วันก็เป็นเรื่องที่ คสชและรัฐบาลต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว แต่เมื่อ สนชบอกว่า พลอประยุทธ์ไม่รู้เรื่อง ไม่ได้สั่งการ ก็ยิ่งทำให้ประชาชนงุนงงมากยิ่งขึ้น โปรดอย่าได้คิดว่าคนไทยด้อยปัญญา เพราะยิ่งพูดก็จะทำให้ยิ่งเกิดปัญหาต่อสังคมในทุกๆ ด้าน เพราะที่ผ่านมาชาวบ้านเห็นชัดว่า สนชเป็นกระเดือกกับลูกคอมานานแล้ว และจากนี้ไป พลอประยุทธ์ก็อาจถูกตราหน้าในสังคมโลกอย่างหนักจากคำพูดของ พลอประยุทธ์เองในเวทีโลก และอาจกลายเป็นบุคคลไร้ความน่าเชื่อถือ แม้จะเลยปี 2561ไปแค่วันเดียวก็จะเป็นปัญหา ซึ่งมีผลกระทบรุนแรงที่รัฐบาลหรือ พลอประยุทธ์หรือ สนชไม่อาจรับผิดชอบ เครดิตของประเทศจะติดลบในทุกๆ ด้านอย่างมีนัยสำคัญ ที่จะส่งผลต่อปากท้องของประชาชนต่อไปนับจากนี้ เพราะผู้ค้าและนักลงทุนต่างชาติจะเริ่มเห็นถึงธาตุแท้ของรัฐบาลนี้ ที่จะรู้สึกว่ามีแต่คำหลอกลวงสับปลับ พูดอย่างทำอย่างอาจกลายเป็นโมฆบุรุษ ทำให้เชื่อถืออะไรไม่ได้ นายจิรายุกล่าวแขวะ ปชปไบโพลาร์ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช) และสมาชิกพรรค พทกล่าวว่า จุดยืนของ นปชคือสนับสนุนการเลือกตั้งและนำพาบ้านเมืองไปสู่ประชาธิปไตย ไม่เคยเชื่อและไม่เคยยอมรับว่าอำนาจเผด็จการจะทำเรื่องนี้ได้ การพูดแบบนกแก้วนกขุนทองของแม่น้ำ 5 สาย ว่ากำลังสร้างระบบและกติกาที่ทำให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรมเป็นเรื่องห่างไกลความจริงมาก เพราะถ้าดูตามเนื้อหารัฐธรรมนูญและส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ชัดเจนว่ามีเป้าหมายให้เกิดนายกฯ คนนอก หรือถ้าฝ่ายการเมืองตั้งรัฐบาลได้ก็ต้องเจอกับดักอำนาจมากมายจนแทบง่อยเปลี้ยเสียขา ทั้งนี้การเลือกตั้งที่บริสุทธิ์จึงไม่ได้หมายถึงแค่ไม่มีซื้อสิทธิ์ขายเสียง แต่ถ้ากติกาไม่เป็นธรรม เจตนาขัดหลักการประชาธิปไตย มีเป้าหมายสืบทอดอำนาจ ต่อให้ไม่ซื้อเสียงกันสักบาทก็เรียกว่าการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมไม่ได้ หาก สนชมีมติยืดเวลาออกไปอีก 90 วัน นปชก็ไม่คิดเคลื่อนไหวเรียกร้องใดๆ เพราะขณะนี้กำลังพบเห็นคนบางกลุ่ม ทั้งพรรคการเมืองหรืออื่นๆ มีอาการไบโพลาร์ทางการเมือง คือบางทีเรียกหารัฐประหาร บางวันต้องการประชาธิปไตย บางครั้งบอยคอตเลือกตั้งและขัดขวางไม่ให้คนอื่นไปเลือก แต่บางคราวอยากเลือกตั้ง ใครดึงใครยื้อก็รับไม่ได้ จึงเป็นโอกาสดีที่กลุ่มอาการไบโพลาร์ทางการเมืองนี้จะบำบัดอาการให้หายขาด โดยสื่อสารกับตัวเองและสังคมให้ชัดว่า ยังเชื่ออยู่หรือไม่ว่าเผด็จการจะแก้ปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หรือปราบคอร์รัปชันได้ ระหว่างระบบเลือกตั้งที่ตัดสินใจเลือกเองและไล่เองได้ กับลากตั้งที่ไม่ได้เลือกและแตะต้องไม่ได้ จะเอายังไง นายณัฐวุฒิกล่าว นายก่อแก้ว พิกุลทอง แกนนำ นปชและอดีต สสบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ขอบคุณ สนชบางท่านที่เห็นว่าเพื่อประโยชน์ต่อพรรคการเมือง เรื่องนี้พรรคการเมืองพร้อมอยู่แล้ว น่าจะเป็นประโยชน์ของพวกท่านมากกว่าหรือไม่ เพราะได้ยืดเวลาต่อไป น่าจะเป็นแท็กติกในการอยู่ในตำแหน่งของ สนชและรัฐบาล สนชบอกว่าทำเพื่อ กกต เพื่อพรรคการเมือง แต่ สนชเคยมาถาม กกต พรรคการเมืองก่อนหรือไม่ เชื่อว่า กกตและพรรคการเมืองไม่มีปัญหาในเรื่องดังกล่าวแน่นอน ไม่ต้องขยายเวลา พลอประยุทธ์ให้สัญญาประชาคมไว้หลายครั้ง ล่าสุดที่ประเทศสหรัฐอเมริกาว่าจะยึดตามโรดแมป มีการเลือกตั้งภายในปี 2561 นี้ หากมีการเลื่อนออกไปอีกจะทำให้หลายฝ่ายไม่เชื่อมั่น ไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจประเทศ ขอให้ สนชยกเลิกแนวคิดดังกล่าว ขอให้ คสชเดินหน้าเลือกตั้งตามโรดแมปที่ได้สัญญาเอาไว้ หรือหากต้องการสืบทอดอำนาจ ขอให้ตั้งพรรคการเมืองและเชิญชวน สนชที่มีคุณภาพมาลงเลือกตั้งด้วย ภาพจะออกมาสวยกว่าและไม่ถูกใครว่าได้และไม่อายใคร นายก่อแก้ววันเดียวกันที่ศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ฝั่ง กพ) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้ยื่นหนังสือถึง พลอประยุทธ์ เพื่อให้ใช้อำนาจยับยั้งการใช้อำนาจของ สนชและคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามที่ กมธวิสามัญพิจารณาร่าง พรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สสมีมติเสียงข้างมากให้แก้ไขมาตรา 2 ให้ร่างกฎหมายมีผลบังคับใช้ 90 วันนับแต่วันประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เพราะจะทำให้โรดแมปเลือกตั้งต้องเลื่อนไปจากกำหนดเดิม พย61 เป็นช่วงต้นปี 2562 ดังนั้นขอให้นายกฯ ส่งสัญญาณไปยัง สนชให้อย่าดำเนินการเพราะจะกระทบความเชื่อมั่นนายศรีสุวรรณกล่าวว่า สมาคมฯ ยังยื่นหนังสือถึงนายกฯ ขอให้ทบทวนร่าง พรบระเบียบท้องถิ่น และร่าง พรบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พศ2545 จำนวน 6 ฉบับ เนื่องจากเห็นว่าการแก้ไขคุณสมบัติผู้สมัครสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น ที่ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 5 ปี สมาคมฯ เห็นว่าไม่ได้บ่งบอกถึงว่าบริหารงานเป็นหรือไม่ ปัจจัยอยู่ที่ความรู้ความสามารถ รวมถึงคุณสมบัติที่ปรับให้เทียบเท่า สสนั้น หากพิจารณาจะเห็นว่า สสกับสมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่นมีภารกิจอำนาจหน้าที่ที่แตกต่างกัน ฉะนั้นจึงควรยืนตามร่างของคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นหลัก

  • เยี่ยมชมบล็อก:891343
  • จำนวนบล็อกโพสต์: 514
  • กลุ่มผู้ใช้: ผู้ใช้ทั่วไป
  • เวลาลงทะเบียน:2021-07-26 02:15:01
  • ตรารับรอง:
รายละเอียดส่วนบุคคล

แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนอกจากจะไม่ถูกเสือคาบไปแ-กแล้ว ยังอาจส่งผลให้ เสือร้องไห้ ซะอีกล่วย เปิดโอกาสให้ราษฎรทั้งหลายสามารถเอาไปปรุงเป็นลาบ เป็นก้อย เป็นต้มยำ ต้มแซ่บ กลายเป็นลาภปากไปตราบนานเท่านาน ไม่ต้องมาเจอกับต้นธารกระบวนยุติธรรมที่สุดแสนจะแห้งแล้ง หิวโหย ส่งผลให้กลางน้ำ ปลายน้ำ ของระบบยุติธรรมทั้งระบบ ต้องพลอยบิดเบี้ยวตามไปด้วย เพียงเท่านี้ไม่ว่าใครจะรัก-ไม่รัก แต่เธอคงต้องไว้ใจและศรัทธาขึ้นมามั่ง ไม่มากก็น้อย เพราะอย่างน้อยก็ไม่ถึงกับต้องรอชาติหน้าตอนบ่ายสามโมงแก่ๆ ไม่ต้องรอว่า แผ่นดินจะดีในไม่ช้า ตามเวลาสวรรค์ ไม่ใช่เวลามนุษย์โลกอย่างเราๆ-ทั่นๆ ดังที่ ป๋าเปลว สีเงิน ท่านอุตส่าห์อธิบายขยายความเอาไว้วานนี้

ที่เก็บบทความ

2015(77)

2014(131)

2013(986)

2012(292)

การสมัครสมาชิก
sa โปร 1001️⃣M98 2021-07-26 02:15:01

การจำแนกประเภท: เครือข่ายข่าวคุณภาพของจีน

เล่น สล็อต xo, ด้าน น้องเจมส์ เผยว่า ทราบเรื่องพ่อคร่าวๆตอนอายุประมาณ 6 ขวบ พอตอน 9 ขวบ แม่กับยายก็เล่าให้ฟังว่าพ่ออยู่ในทีวี เราก็ไม่เชื่อ ได้ติดต่อกับพ่อครั้งแรกประมาณ 11 ขวบ ตอนนั้นผมอยากได้โต๊ะปิงปองเลยโทรไปตามเบอร์พ่อที่เขียนไว้ที่เสาบ้าน เขาก็ถามว่าสบายดีไหม ผมก็บอกว่าเราอยากได้โต๊ะปิงปอง พ่อบอกเดี๋ยวส่งตังค์ไปให้ หลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกัน พอดีบ้านหลังนั้นไฟไหม้เบอร์ที่เขียนไว้ตรงเสาหายหมด มาติดต่อพ่ออีกครั้งตอนอายุประมาณ 19-20 ก่อนผมเกณฑ์ทหาร เพื่อนแคปหน้าจอส่งมาให้ว่านี่พ่อ เลยเข้าไปเสิร์ชดู ผมก็กดติดตามไว้ แล้วก็คอยกดไลค์รูปพ่อ แต่ยังไม่เคยอินบ็อกเข้าไปคุย ช่วงหลังๆไม่เห็นเฟสบุ๊กพ่ออัพเดต แต่เปิดมาอีกทีก็ไม่เจอแล้ว ผมอยากเจอเฉยๆไม่ต้องการอะไร ถ้าเป็นเด็กยังต้องการเงิน แต่ตอนนี้โตแล้วหาเลี้ยงตัวเองได้แล้ว ที่ออกมาแค่อยากมาเจอพ่อสักครั้งครับ อืมม์ม์ม์มาถึง ณ ขณะนี้ แม้ว่าพี่ใหญ่ บิ๊กป้อม ท่านไม่อยู่ หรือไม่คิดจะอยู่ แต่ก็ยังไม่อาจสรุปได้ว่า มันจะพอช่วยให้อะไรต่อมิอะไรดีขึ้นมาซักกี่มาก-น้อย เผลอๆ อาจส่งผลให้ไอ้ที่กำลังเป๋ไป-เป๋มา ยิ่งแกว่งซ้าย-แกว่งขวาหนักขึ้นไปอีกหรือไม่ ก็มิอาจทราบได้ คือถ้า บริษัท ดันเกิดขาด กรรมการผู้จัดการ ไปซะคน ก็ยังไม่รู้ว่าประธานบริษัทจะมีขีดความสามารถในการเซ็นเช็ค แลกเช็ค ได้มาก-น้อยขนาดไหน บา คา ร่า ฝาก ขั้น ต่ํา 1 บาทสุเทพ-แกนนำกปปส ไม่รอด อัยการจ่อสั่งฟ้องข้อหากบฏ! 22 มกราคม พศ 2561 เวลา 18:35 น พรุ่งนี้ถือว่าได้เจอคุณพ่อคุณแม่เป็นครั้งแรก ผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด และชี้แจงข้อสงสัยทั้งหมด ด้วยหลักฐานที่มีอยู่ เรามีข้อมูลว่าใครทำอะไร ที่ไหน หากทำให้คุณพ่อคุณแม่สิ้นข้อสงสัยได้ ถือเป็นการดี ทุกอย่างจะได้จบด้วยดีส่วนคุณพ่อคุณแม่จะเชื่อหรือไม่นั้น ผมไม่สามารถที่จะคาดเดาได้ ซึ่งทั้งนี้ พลอธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เน้นย้ำ ว่า ให้ชี้แจงในทุกๆประเด็น พลออชวรัตน์ กล่าว

ซึ่งหลังจากที่หนุ่มกอล์ฟได้ให้สัมภาษณ์ คุณแม่ปราณี (แม่ของขวัญ อุษามณี) ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าตนไม่เคยเรียกสินสอด 80 ล้าน และไม่เคยตั้งราคาค่าน้ำนม พร้อมยืนยันไม่เคยแนะนำผู้ชายให้ลูก เพราะลูกสาวไม่ใช่ตุ๊กตา และหากแนะนำจริงก็คงไม่มีกอล์ฟ ซึ่งตนก็ไม่ได้รังเกียจกอล์ฟเภสัชกรชำนาญการพิเศษ สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทยกล่าวต่อว่า ยา N040 มีส่วนผสมประมาณ 10 ชนิด ได้แก่ เถามวกขาว หญ้าขัด ตับเต่าใหญ่ ถั่วพู ราชพฤษ์ หนามโค้ง กางหลวง ตับเต่า สานเงิน และค้องเขาเขียว ผลิตมาในรูปแบบแคปซูล โดยจะให้บริโภคตามน้ำหนักตัว และรับประทานภายใต้การดูแลของแพทย์ด้วยผู้เชี่ยวชาญ อย่างไรก็ตามในการรับประทานยารักษามะเร็งปากมดลูก ผู้ป่วยก็จะต้องได้รับการรักษาที่จำเป็นตามมาตรฐาน ส่วนผลข้างเคียงของ ยาN040 ในทดลองในเฟส 1 ยังไม่พบผลข้างเคียงที่อันตราย มีเพียงอาการเวียนศีรษะเล็กน้อย และคาดว่าจะเริ่มเฟส 2 ได้ภายใน 1 ปี และขณะนี้ได้มีการจดอนุสิทธิบัตรของกองทุนภูมิปัญญา ในสังกัดของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งให้ทุนทำวิจัยที่มีการทำวิจัยมาตั้งแต่ปี 2536 โดยเป็นตำรับของล้านนา ทั้งนี้ในการพัฒนาสูตรยาก็เกิดจากการนำยาดังกล่าวไปเปรียบเทียบกับยามาตรฐานแล้ว และพบว่ายา N040 มีศักยภาพในการรักษามะเร็งปากมดลูกได้ ด้าน น้องเจมส์ เผยว่า ทราบเรื่องพ่อคร่าวๆตอนอายุประมาณ 6 ขวบ พอตอน 9 ขวบ แม่กับยายก็เล่าให้ฟังว่าพ่ออยู่ในทีวี เราก็ไม่เชื่อ ได้ติดต่อกับพ่อครั้งแรกประมาณ 11 ขวบ ตอนนั้นผมอยากได้โต๊ะปิงปองเลยโทรไปตามเบอร์พ่อที่เขียนไว้ที่เสาบ้าน เขาก็ถามว่าสบายดีไหม ผมก็บอกว่าเราอยากได้โต๊ะปิงปอง พ่อบอกเดี๋ยวส่งตังค์ไปให้ หลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกัน พอดีบ้านหลังนั้นไฟไหม้เบอร์ที่เขียนไว้ตรงเสาหายหมด มาติดต่อพ่ออีกครั้งตอนอายุประมาณ 19-20 ก่อนผมเกณฑ์ทหาร เพื่อนแคปหน้าจอส่งมาให้ว่านี่พ่อ เลยเข้าไปเสิร์ชดู ผมก็กดติดตามไว้ แล้วก็คอยกดไลค์รูปพ่อ แต่ยังไม่เคยอินบ็อกเข้าไปคุย ช่วงหลังๆไม่เห็นเฟสบุ๊กพ่ออัพเดต แต่เปิดมาอีกทีก็ไม่เจอแล้ว ผมอยากเจอเฉยๆไม่ต้องการอะไร ถ้าเป็นเด็กยังต้องการเงิน แต่ตอนนี้โตแล้วหาเลี้ยงตัวเองได้แล้ว ที่ออกมาแค่อยากมาเจอพ่อสักครั้งครับ 4 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2551-2560 เรทติ้งมันถูกถัวเฉลี่ยลง เป้าหมายวัยรุ่นและวัยทำงานย้ายแพลตฟอร์มไปอยู่ในออนไลน์ เพราะจะเข้าถึงง่าย ดูเมื่อไหร่ก็ได้ ฉะนั้นคนที่อยู่บ้านคือใคร เด็กและผู้สูงอายุใช่ไหม ฉะนั้นเวลาจะทำรายการเราต้องดูก่อนว่า รายการเด็กเราแข็งแรงไหม รายการผู้สูงอายุเราแข็งแรงไหม แต่ไอ้ตรงกลางซึ่งฐานมันใหญ่มาก ตอนนี้เรากำลังเริ่มปรับ บางรายการของบางสถานีเขาก็จะเน้นเกมส์โชว์ซึ่งดูแล้วหาย ดูแล้วจบ คือสนุกอย่างเดียว แต่ของเราดูแล้วจะจำได้ เช่นรายการวันนี้ที่รอคอย ดูเหมือนเป็นรายการเล็กๆ แต่มันแฝงด้วยเรื่องของสิทธิมนุษยชน เรื่องของสังคม เรื่องของครอบครัวที่แก่งแย่ง ซึ่งมันเกิดขึ้นอยู่ในทุกที่ ซึ่งผ่านมา 10 ปีสมาชิกหรือฐานมันเยอะขึ้น แสดงว่าสังคมแบบนี้มันยังอยู่ เรื่องจริงมันเน่ากว่าในรายการอีก นี่เราตัดทิ้งไปเยอะนะ ถ้าเอามาออกต้องร้องไห้กว่านี้อีก เรื่องจะดึงดราม่าไปอีกนี่เรามี แต่เราจะต่อยอดจากตรงนี้แหละ ซึ่งเดี๋ยวเราจะแถลงข่าวอีกทีประมาณเดือนมีนาคม เดี๋ยวบางรายการเราก็จะยุบทิ้งนะ บางรายการเราก็มีของใหม่เข้ามาซึ่งเป็นลักษณะวาไรตี้

อ่าน(438) | แสดงความคิดเห็น(248) | ส่งต่อ(716) |
ฝากของไว้ให้เจ้าของ!~~

แผนกบริการ Shiro 2021-07-26

ซีเกอร์ 22 มค 61 - นายเจริญสิงห์ ชนะสิทธิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 บ้านป่าพงศ์ ตตะโหมด อตะโหมด จพัทลุง เปิดเผยว่า หมู่ 9 บ้านป่าพงศ์ เป็นรอยต่อระหว่างเทือกเขาบรรทัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ ยังปรากฏว่ามีเสือโคร่ง เสือดำ และหมี จำนวนหนึ่ง จากการพบรอยเท้าเสือโคร่ง ในช่วงหน้าแล้ง โดยเฉพาะเดือนเมษายน เพราะเสือลงมาจากเทือกเขา มากินน้ำที่ลำห้วย พบบนพื้นดิน จะมีรอยเท้าเสือ ประมาณเท่ากับฝ่ามือ และยังมีรอยเท้าขนาดเล็ก แสดงว่ายังมีเสือตัวขนาดเล็กร่วมอยู่ด้วย

--------------------------------------------------------

สูงยาง 2021-07-26 02:15:01

---------------------------------------------------------

มินกง 2021-07-26 02:15:01

22 มค 61 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บนถนนสาย 43 ถนนสาย ปัตตานี- หาดใหญ่ หมู่ 8 ตบ่อทอง อหนองจิก จปัตตานี พอปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษกกอรมน4 พอหาญพล เพชรม่วง ผบฉก กรมทหารพรานที่ 43 ร่วมนำตัว 2 คนร้ายทำแผนประกอบคำรับสารภาพ พร้อมแถลงข่าวบริเวณจุดเกิดเหตุใช้อาวุธสงครามกราดยิงชุมชนไทยพุทธ, 4 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2551-2560 เรทติ้งมันถูกถัวเฉลี่ยลง เป้าหมายวัยรุ่นและวัยทำงานย้ายแพลตฟอร์มไปอยู่ในออนไลน์ เพราะจะเข้าถึงง่าย ดูเมื่อไหร่ก็ได้ ฉะนั้นคนที่อยู่บ้านคือใคร เด็กและผู้สูงอายุใช่ไหม ฉะนั้นเวลาจะทำรายการเราต้องดูก่อนว่า รายการเด็กเราแข็งแรงไหม รายการผู้สูงอายุเราแข็งแรงไหม แต่ไอ้ตรงกลางซึ่งฐานมันใหญ่มาก ตอนนี้เรากำลังเริ่มปรับ บางรายการของบางสถานีเขาก็จะเน้นเกมส์โชว์ซึ่งดูแล้วหาย ดูแล้วจบ คือสนุกอย่างเดียว แต่ของเราดูแล้วจะจำได้ เช่นรายการวันนี้ที่รอคอย ดูเหมือนเป็นรายการเล็กๆ แต่มันแฝงด้วยเรื่องของสิทธิมนุษยชน เรื่องของสังคม เรื่องของครอบครัวที่แก่งแย่ง ซึ่งมันเกิดขึ้นอยู่ในทุกที่ ซึ่งผ่านมา 10 ปีสมาชิกหรือฐานมันเยอะขึ้น แสดงว่าสังคมแบบนี้มันยังอยู่ เรื่องจริงมันเน่ากว่าในรายการอีก นี่เราตัดทิ้งไปเยอะนะ ถ้าเอามาออกต้องร้องไห้กว่านี้อีก เรื่องจะดึงดราม่าไปอีกนี่เรามี แต่เราจะต่อยอดจากตรงนี้แหละ ซึ่งเดี๋ยวเราจะแถลงข่าวอีกทีประมาณเดือนมีนาคม เดี๋ยวบางรายการเราก็จะยุบทิ้งนะ บางรายการเราก็มีของใหม่เข้ามาซึ่งเป็นลักษณะวาไรตี้。ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้ผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมถึงบุคคลที่แอบอ้างว่าเป็นอัยการดังกล่าวเป็นใคร แต่ผู้เสียหายปฏิเสธที่จะบอกรายละเอียด โดยเกรงว่าจะกระทบกับคดีและถูกดำเนินคดี อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าบุคคลดังกล่าวที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นพนักงานอัยการที่เรียกรับเงินนั้น เป็นพนักงานอัยการอยู่ในจังหวัดที่ใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานคร ซึ่งเคยรับราชการตำรวจมาก่อน โดยก่อนหน้านี้ผู้เสียหายเคยนำเรื่องนี้ไปร้องต่อรายการทีวีแห่งหนึ่ง มีการเอ่ยชื่อว่าอัยการคนดังกล่าวมีชื่อย่อว่า ส。

จักรพรรดิวู 2021-07-26 02:15:01

ตรล่าหญิงไทยคบชู้หนุ่มฝรั่ง ฆ่าเผานั่งยางผัวเฒ่าชาวอิตาลี 22 มกราคม พศ 2561 เวลา 15:27 น ,ช็อก! ผักไฮโดรโปนิกส์ มีสารตกค้างมากกว่าผักทั่วไป 22 มกราคม พศ 2561 เวลา 16:36 น 。นายนิมิตร์ กล่าวต่อไปว่า เรื่องนี้จึงเป็นการคุกคามสิทธิเสรีภาพที่ประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปิดกั้นการใช้เสรีภาพแบบนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นเราจะต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงจึงต้องมาพึ่งอำนาจศาลปกครอง และหลังจากที่เริ่มเดินแล้ว มีการประสานงานกับทางวัดตามเส้นทางเดินเพื่อขอพักนอน ซึ่งตอนแรกทุกวัดก็ยินดีที่จะให้ไปพักค้างคืน แต่หลังจากนั้นกลับมีทหารและตำรวจเข้าไปภายในวัด แล้วมีการข่มขู่เจ้าอาวาสวัดว่าอย่ามายุ่งในเรื่องนี้ เดี๋ยวจะมีปัญหา ถือเป็นการคุกคามการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ระหว่างวัดกับประชาชนให้ถูกทำลาย。

มาลี 2021-07-26 02:15:01

ภายหลังทางครอบครัวของผู้ถูกกล่าวหาโต้ว่า มีเงินบริจาคเพียง 7,000,000 กว่าบาทเท่านั้น พร้อมประกาศจะแจ้งความดำเนินคดีผู้ให้ข่าวให้ถึงที่สุด แต่ทางครอบครัวคำมุงคุณ ยืนยันไม่ได้ใส่ร้ายครอบครัวอดีตลูกสะใภ้ พร้อมเปิดเผยหลักฐานการแสดงรายการบัญชีเงินเข้า-ออก ธนาคารออมสิน สาขาธาตุพนม ซึ่งมียอดอยู่ที่ 9 ล้านบาทเศษ,อืมม์ม์ม์มาถึง ณ ขณะนี้ แม้ว่าพี่ใหญ่ บิ๊กป้อม ท่านไม่อยู่ หรือไม่คิดจะอยู่ แต่ก็ยังไม่อาจสรุปได้ว่า มันจะพอช่วยให้อะไรต่อมิอะไรดีขึ้นมาซักกี่มาก-น้อย เผลอๆ อาจส่งผลให้ไอ้ที่กำลังเป๋ไป-เป๋มา ยิ่งแกว่งซ้าย-แกว่งขวาหนักขึ้นไปอีกหรือไม่ ก็มิอาจทราบได้ คือถ้า บริษัท ดันเกิดขาด กรรมการผู้จัดการ ไปซะคน ก็ยังไม่รู้ว่าประธานบริษัทจะมีขีดความสามารถในการเซ็นเช็ค แลกเช็ค ได้มาก-น้อยขนาดไหน。สำหรับผู้ต้องหาทั้ง 2 คน ในวันนี้ภายหลังจัดทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้ว จนทได้ส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย ในส่วนที่เหลือจะเร่งรัดติดตามจับกุมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป。

ชางหนิง ฮัว 2021-07-26 02:15:01

22 มค61 - ที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดรภญมณฑกา ธีรชัยสกุล เภสัชกรชำนาญการพิเศษ สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทยกล่าวว่า ขณะนี้ทางกรมฯ ได้มีการวิจัยยารักษามะเร็งปากมดลูก หรือยา N040 ซึ่งพบว่าผู้ป่วยมีการตอบสนองต่อยาดังกล่าวได้ดี ถึงร้อยละ 50 และมีร้อยละ 30 ที่ก้อนมะเร็งหายไป โดยในการทำวิจัยในระยะแรกจากการเก็บตัวอย่างใน 1 ปี จากผู้ป่วย 32 คน ไม่พบผลข้างเคียงจากการใช้ยา โดยมี 16 คน ตอบสนองต่อการรักษาที่ดีตามระยะเวลาของโรคปกติ มี 4 คน ที่ก้อนหายไป แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดขึ้นจากยาหรือไม่ เพราะยังไม่ทีกลุ่มควบคุมชัดเจน ส่วนอีก 12 คน มีการตอบสนองตามลำดับขั้น แต่โดยรวมยาดังกล่าวมีความปลอดภัย และผู้ป่วยมีผลตอบสนองดี,นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สบอ 6) เปิดเผยว่าสำหรับเสือโคร่ง ได้รับรายงานว่าทราบว่า ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาฮาลาบาลา รอยต่อ จนราธิวาส จยะลา มีประมาณ 10 ตัว。สำหรับ ไผ่ พงศธร เคยถูกส่งชื่อเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลอาชีพมาแล้วครั้งหนึ่งในฤดูกาล 2016 โดยเล่นให้กับ ธนบุรี ซิตี้ ทีมในลีกภูมิภาค (ดิวิชั่น 2 เดิม) นอกจากนี้นักร้องลูกทุ่งขวัญใจมหาชนยังมีทีมฟุตบอลเป็นของตัวเองที่ชื่อ พงศธร ยูไนเต็ด ที่ร่วมนักเตะจากหลายอาชีพไม่ว่าจะเป็น ตำรวจ, คนขับแท็กซี, พนักงานโรงงาน และเยาวชน ที่จะรวมตัวซ้อมกันทุกสัปดาห์ และไปแข่งขันเฉพาะงานการกุศลเท่านั้น。

ความคิดเห็นที่ร้อนแรง
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

เข้าสู่ระบบ จดทะเบียน

สล็อต เติม เงิน ผ่าน เบอร์ โทรศัพท์ 1️⃣2021| สมัคร เกม sugar pop ได้ เงิน1️⃣M98| joker allbet24hr1️⃣LOOK618| ส โบ เบ็ ต 888 สล็อต1️⃣M98| รับ เงิน ฟรี 1001️⃣LOOK618| ดาว โหลด เกมส์ สล็อต1️⃣M98| แอ พ คา สิ โน1️⃣M98| slot007 เข้า สู่ ระบบ1️⃣LOOK618| slot ฝาก 20 ได้ 100 ล่าสุด1️⃣M98| โปร สมาชิก ใหม่ 100 joker 1️⃣2021| เว็บ fin8881️⃣LOOK618| บา คา ร่า ตา ละ 5 บาท 10 บาท1️⃣M98| เว็บ ปั่น สล็อต ฟรี1️⃣M98| pg ตา ละ 1 บาท1️⃣M98| บา คา ร่า ขั้น ต่ำ 201️⃣LOOK618| ยิง ปลา ออนไลน์ ได้ เงิน จริง 1️⃣2021| สล็อต แจก เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก 20201️⃣M98| แจก ฟรี เครดิต ไม่ ต้อง ฝาก ไม่ ต้อง แชร์ 20201️⃣LOOK618| slot ฝาก 9 ได้ 100 1️⃣2021| g2win สล็อต1️⃣LOOK618| บา คา ร่า ออนไลน์ คือ1️⃣M98| databet7771️⃣LOOK618| super slot ล่าสุด 1️⃣2021| slot66 game1️⃣LOOK618| pg slot ฝาก วอ เลท 1️⃣2021| m168 คา สิ โน1️⃣LOOK618| สล็อต 3571️⃣M98| ufa700 ทาง เข้า1️⃣LOOK618| เครดิต ฟรี bk8 1️⃣2021| slot pg apk1️⃣LOOK618| golden slot สล็อต ออนไลน์1️⃣M98| 918kiss true wallet ไม่มี ขั้น ต่ํา1️⃣M98| 9 บาท ได้ 100 1️⃣2021| epicwin77 ทาง เข้า1️⃣LOOK618| เครดิต ฟรี ไม่ ฝาก1️⃣LOOK618| ufa0971️⃣LOOK618| เครดิต ฟรี ยืนยัน ตัว ตน เบอร์ ล่าสุด1️⃣LOOK618| ยิง ปลา เครดิต ฟรี 9 บาท1️⃣M98| สมัคร slotxo โบนัส 1001️⃣LOOK618| mm88 คา สิ โน1️⃣M98| เกม ยิง ปลา 9181️⃣M98| ี จี คลับ1️⃣M98| m joker168 net1️⃣M98| สล็อต โจ๊ก เกอร์ 6661️⃣M98| pg77th1️⃣M98| gclub เครดิต ฟรี1️⃣M98| สมัคร รับ 1001️⃣LOOK618| 11 รับ 1001️⃣M98| ทดลอง ค่าย pg1️⃣M98| ฝาก 19 รับ 100 joker1️⃣M98| เว็บ joker8881️⃣LOOK618| slot 20 ได้ 1001️⃣LOOK618| ฝาก ผ่าน วอ เลท 1️⃣2021| ทาง เข้า เล่น joker 1️⃣2021| สูตร โร ม่า ล่าสุด1️⃣M98| i xo slot1️⃣LOOK618| ufa 50 รับ 100 1️⃣2021| ฝาก 100 รับ 100 pg1️⃣LOOK618| โปร ฝาก 50 ได้ 1001️⃣LOOK618| ufa slot 9991️⃣M98| pg slot 77 auto1️⃣M98| mgwin89 com 1️⃣2021| สมัคร gclubauto net1️⃣LOOK618| เสือ มังกร จี คลับ 1️⃣2021| fhm99 สมัคร สมาชิก1️⃣M98| ่ jokerxoth1️⃣M98| gclub casino online1️⃣LOOK618| ฝาก 9 รับ 100 ล่าสุด 20211️⃣LOOK618| สมาชิก ใหม่ รับ เครดิต ฟรี1️⃣LOOK618| สมาชิก ใหม่ ฟรี เครดิต 100 ไม่ ต้อง ฝาก ก่อน1️⃣M98| wwe 66 slot1️⃣M98| สล็อต 55551️⃣LOOK618| superslot168 ดาวน์โหลด1️⃣M98| gclub เครดิต ฟรี 1501️⃣LOOK618| superslot2221️⃣M98| jumbo live22 1️⃣2021| aroon889 1️⃣2021| winslot888 v1 1️⃣2021| joker slot ท รู วอ ล เล็ ต 1️⃣2021| วอ เลท ฝาก 20 รับ 1001️⃣LOOK618| สล็อต ฝาก 100 รับ 3001️⃣M98| joker โบนัส 100 auto1️⃣M98| live22 ฝาก 10 รับ 100 1️⃣2021| สล็อต ขั้น ต่ํา1️⃣LOOK618| สมัคร pay691️⃣M98| rb88 คา สิ โน1️⃣M98| เกม โจ๊ก เกอร์ สล็อต1️⃣M98| ทาง เข้า 918 1️⃣2021| ufa98s แจก เครดิต ฟรี1️⃣M98| slot fhm99 1️⃣2021| สล็อต 10 รับ 100 ล่าสุด1️⃣M98| wm casino คา สิ โน ออนไลน์1️⃣M98| ฝาก 99 รับ 201 1️⃣2021| royal online 9991️⃣LOOK618|